วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา16.00 น. ณ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7) ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผศ.ดร.สุวิทย์ คงสงค์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เดินทางมาพบนางปวีณา หงสกุล ประธาน”มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี” เพื่อประชุมหารือเรื่องการสอนงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยจะนำส่งนักศึกษามาฝึกงานที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และจะมีนโยบายให้นักศึกษามาดูงานภาคปฎิบัติที่ทำการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่อง วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา16.00 น. ณ มูลนิธิปวีณาหง... อ่านต่อ