“ปวีณา” รับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือเคสต่างๆวันพุธที่ 12 ก.พ.63 ส่วนหนึ่งของตัวอย่างเคสวันนี้ เด็ก สตรี ผู้สูงวัย และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจาก นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ในกรณีต่างๆ โดยนางปวีณาได้ให้ความช่วยเหลือและได้ประสานหน่วยงานภาครัฐอย่างรวดเร็วในวันนี้