📌“ปวีณา” ต้อนรับ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เข้าศึกษาดูงานมูลนิธิปวีณาฯ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด 22 ปีที่ผ่านมา โดยทางสมาคมฯ จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือเคสให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

🤝วันจันทร์ที่ 22 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. ณ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี รังสิต-นครนายก คลอง 7 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ให้การต้อนรับ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เข้าศึกษาดูงานของมูลนิธิปวีณาฯ และนางปวีณา ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด 22 ปีที่ผ่านมา และการทำงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน แนวทางการช่วยเหลือเคสต่างๆ พร้อมยกตัวอย่างเคสสำคัญ ที่ทำงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน และพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสเข้ามายังมูลนิธิปวีณาฯ

🎗โดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ได้รับการสนับสนุนจาก USAID ให้ดำเนินโครงการ Working Together ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญในเรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) จึงได้ประสานขอนำคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เข้าศึกษาดูงานของมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว บริหารจัดการและช่วยเหลือเคสได้อย่างแท้จริง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ให้มีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้กับเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงสุด


😄😄จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันทำเวิร์คช็อปเคสสำคัญ 12 เคส เพื่อทราบถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเคสอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มรับเรื่องร้องทุกข์จนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรม และช่วยให้เคสกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข

🤝ขณะเดียวกันทางสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ก็ได้ปรึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานด้านการช่วยเหลือเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนางปวีณา ได้แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาและพร้อมยินดีให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งทางคณะที่มาดูงานในวันนี้รู้สึกประทับใจและได้รับประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำไปเป็นแนวทางใช้ช่วยเหลือเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

📌สำหรับรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมดูงานมูลนิธิปวีณาฯ มีดังนี้
1.ผศ.ดร.กัลยา ดาราหะ นักวิชาการ มอ.ปัตตานี
2.น.ส.ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
3.นางนิเด๊าะ อิแตแล ประธานสมาคมสวัสดิการมุสลีมะห์ จ.ยะลา
4.นางกมลวรรณ หนิมุสา สมาคมสตรีมุสลิม จ.สงขลา
5.น.ส.สุไรนี สายนุ้ย นักวิชาการ มอ.ปัตตานี
6.น.ส.วรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
6.นายทศพล กฤษณบุตร สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
7.นายอับดุลรอมัน อาเยาะแซ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
8.น.ส.โซฟีย๊ะ ซง สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)
9.นายไซฟุดดีน สาและ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนใต้
10.น.ส.กนกวรรณ ทองธรรมชาติ เครือข่ายชาวพุทธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *