นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ลงนามไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 2 รัชกาล และรัฐบุรุษ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 62 เวลา 11.30 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เดินทางไปลงนามไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ทำเนียบองคมนตรี ถนนสนามไชย วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ในนามของ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอแสดงความเคารพและไว้อาลัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี 2 รัชกาล และรัฐบุรุษ ในการถึงแก่อสัญกรรมในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ค 2562 เวลา 09.09 น. ขอคุณความดีที่ ฯพณฯ ได้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนคนไทยรักชาติด้วยการทดแทนคุณแผ่นดิน จงเป็นพลวปัจจัยที่จะน้อมนำดวงวิญญาญของ ฯพณฯ ไปสถิตยังสรวงสวรรค์ ณ สัมปรายภพด้วยเทอญ