📌วันที่ 1 ต.ค.64 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้รับเชิญจาก พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย อาจารย์อิศมนต์ เจียมสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระบวนการช่วยเหลือและเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมทางเพศในเด็กและเยาวชน” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขา วิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม จำนวน 200 คน


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *