News

 

วันเสาร์ที่ 30 ม.ค.64 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือมายังโครงการ “มูลนิธิปวีณาฯรวมน้ำใจคนไทย สู้ภัยโควิด” ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม...
วันเสาร์ที่ 30 ม.ค.64 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือมายังโครงการ “มูลนิธิปวีณาฯรวมน้ำใจคนไทย สู้ภัยโควิด” ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม...
“ปวีณา” ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทั่วประเทศ ประสาน “พม.” ในพื้นที่เข้าช่วยเหลือลอตแรก มูลนิธิปวีณาฯ จับมือ “เพจอีจัน” นำข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส ส่งไปช่วยเหลือลอตสองแล้วให้เพียงพอกับความต้องการ เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบุญกับมูลนิธิปวีณาฯ...