News

 

“ปวีณา” ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ทั่วประเทศ ประสาน “พม.” ในพื้นที่เข้าช่วยเหลือลอตแรก มูลนิธิปวีณาฯ จับมือ “เพจอีจัน” นำข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส ส่งไปช่วยเหลือลอตสองแล้วให้เพียงพอกับความต้องการ เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบุญกับมูลนิธิปวีณาฯ...