วันจันทร์ที่ 1 ก.พ.64 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ เร่งทำงานรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือมายังโครงการ “มูลนิธิปวีณาฯรวมน้ำใจคนไทย สู้ภัยโควิด” ขอสิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง นม และแพมเพิส เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเหมาะสม โดยนางปวีณา ได้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในลอตแรก หลังจากพม.ไปเยี่ยมและมอบสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือแล้ว หากยังขาดสิ่งของที่จำเป็นที่ยังไม่ได้ จากนั้นมูลนิธิปวีณาฯ จะได้ส่งสิ่งของที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ไปช่วยเหลือลอตที่สอง

วันจันทร์ที่ 1 ...
มูลนิธิปวีณาฯ ข...