“ปวีณา” แถลงผลการดำเนินงาน และสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาฯ ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – วันที่ 25 ธันวาคม 2563

#บริจาคมูลนิธิปวีณา #มูลนิธิปวีณา #ร่วมช่วยเหลือสังคมกับปวีณา #1แชร์ช่วยสังคมได้

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้แถลงผลการดำเนินงาน และสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – วันที่ 25 ธันวาคม 2563 รวมรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งสิ้น 10,147 ราย นับว่า มูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์มากกว่าปี 2562 (ปี 2562 รับร้องทุกข์ 7,642 ราย) เป็นจำนวน 2,505 ราย นับเป็นเปอร์เซ็น 32.78%
เรื่อง โดยจำแนกเป็นปัญหาต่างๆ ดังนี้

1. ข่มขืน / อนาจาร 863 ราย

2. ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 83 ราย

3. ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย / กักขัง 1,077 ราย

4. ยาเสพติด 294 ราย

5. คนหาย 90 ราย

6. แรงงานไม่เป็นธรรม/ถูกหลอกทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ 49 ราย

7. ปัญหาครอบครัว 1,909 ราย

8. ขอความเป็นธรรม 937 ราย

9. แช็ต / อินเทอร์เน็ต 251 ราย

10. ขอความอนุเคราะห์ 1,329 ราย

11. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 93 ราย

12. ปัญหาอื่น ๆ 84 ราย อาทิ เรื่องเฉพาะส่วนตัว, อาการป่วย, กังวล หวาดกลัว

13. ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 3,088 ราย

รวม มูลนิธิปวีณาฯรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งสิ้น 10,147 ราย

ในปี 2563 ประเภทปัญหาที่ มูลนิธิปวีณาฯ ให้ความสำคัญและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมี 6 ประเภท ดังนี้ คือ

1. ปัญหาข่มขืน/อนาจาร

2. ปัญหาทำร้ายร่างกาย/ทารุณกรรม

3. ปัญหาค้ามนุษย์/ค้าประเวณี

4. ปัญหาครอบครัว

5. ปัญหายาเสพติด

6. ขอความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

1.ปัญหาข่มขืน/อนาจาร พบว่า ปี 2563 มีผู้มาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือถึง 863 ราย เพิ่มมากกว่าปี 2562 (786 ราย) ถึง 77 ราย ร้องทุกข์เฉลี่ยวันละ 2.40 ราย เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 786 ราย เพิ่มขึ้น 9.80 % พบว่า ฃ
อันดับ1 ผู้ที่ข่มขืนเป็นคนรู้จัก/แฟน/เพื่อน 340 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็น 43.26%
อันดับ2 ผู้ที่ข่มขืนเป็นญาติ/คนในครอบครัว/พ่อเลี้ยง 241 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็น 30.6%
อันดับ3 ผู้ที่ข่มขืนเป็นคนข้างบ้าน 44 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็น 5.60%
ข่มขืน ข้อสังเกต และน่าเป็นห่วง

1.เด็ก แรกเกิด 0-5 ปี ถูกข่มขืน 28 ราย

2.เด็ก อายุ 5-10 ปี ถูกข่มขืน 94 ราย

-เคสข่มขืน/กระทำชำเรา ผู้เสียหายอายุน้อยสุด เป็นเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ 10 เดือน แจ้งมูลนิธิปวีณาฯวันที่ 24 ก.พ. 63 จ.เพชรบูรณ์ ว่าลูกสาวได้มาบอกว่าเจ็บอวัยวะเพศ จึงได้สอบถามลูก เล่าว่าถูกตาข้างบ้าน อายุ 40 ปี ใช้นิ้วแหย่เข้าไปที่อวัยวะเพศ มูลนิธิปวีณา ประสานตำรวจ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ เร่งสอบ สหวิชาชีพเด็ก และจับกุมผู้กระทำผิดแล้ว
-เคสข่มขืน/กระทำชำเรา ผู้เสียหายอายุมากสุด เป็นหญิงชรา อายุ70 ปี จ.ปราจีนบุรี ผู้กระทำผิดอายุ 40 ปี เป็นน้องชายสามี แจ้งมูลนิธิปวีณาฯวันที่ 30 มี.ค 63 ว่าถูกน้องชายของสามีหลอกพาไปโรงแรม และพยามยามข่มขืนตนไม่ยอมได้ขัดขืนจนหลุดออกมาได้ ติดต่อมูลนิธิปวีณาฯขอให้ช่วยเหลือ มูลนิธิปวีณาฯได้ประสานตำรวจ สภ.กบินทร์บุรี ติดตามทางด้านคดี และ พมจ.ปราจีนบุรี ให้การช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจ จนผู้เสียหายดีขึ้น

2. Case ทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย มูลนิธิปวีณา รับเรื่องราวร้องทุกข์ จำนวน 1,077 ราย มากกว่า ปี 2562 ( 1,049 ) เป็นจำนวน 28 เรื่อง สูงขึ้น 2.67 % เฉลี่ยมูลนิธิปวีณารับเรื่องร้องทุกข์ Case ถูกทำร้ายร่างกายวันละ 3.0 ราย

อันดับ 1 พบว่า สามีทำร้ายร่างกายมากที่สุด 305 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็น 28.31%

อันดับ 2 แฟน/เพื่อน 166 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็น 15.41%

อันดับ 3 ญาติ 128 ราย คิดเป็นเปอร์เซ็น 11.88%

ทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย ข้อสังเกต และน่าเป็นห่วง

1.เด็ก แรกเกิด 0-5 ปี ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย 62 ราย

2.เด็ก อายุ 5-10 ปี ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย 88 ราย

 

-เคสทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย ผู้เสียหายอายุน้อยสุด เป็นเด็กหญิงวัย 4 เดือน เหตุเกิดใน จ.ตรัง แจ้งมูลนิธิปวีณาวันที่ 2 ก.ค 63 พ่อ-แม่ อายุประมาณ 25 ปี เสพยาเสพติดทั้งคู่ ทำร้ายลูก โดยใช้หมอนปิดจมูกปิดปากไม่ให้ลูกร้อง ป้าเด็กแจ้งให้ช่วยดำเนินคดี มูลนิธิปวีณา ประสานตำรวจ ส่งบำบัด และ พม.รับเด็กเข้ารับการคุ้มครอง
-เคสทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย
ผู้เสียหายอายุมากสุด เป็นคุณยายอายุ 79 ปี เหตุเกิดใน กทม. ผู้กระทำเป็นลูกสาวแท้ๆ อายุ 50 ปี ทำร้ายร่างกาย ดุด่า มารดา ว่าจะฆ่าให้ตาย มูลนิธิปวีณา ประสานตำรวจ สน.ลาดพร้าว ประสานกับ กระทรวง พม.เข้าให้การช่วยเหลือ ช่วยผู้ถูกกระทำและส่งเข้ารับการคุ้มครองที่บ้านบางแค


3.ปัญหาค้ามนุษย์/ค้าประเวณี 83 ราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร้องทุกข์เฉลี่ย 0.28 ราย ต่อวัน เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 119 ราย ลดลง 30.25 % มีผู้ร้องทุกข์ รวมทั้งแจ้งเบาะแสเป็นจำนวน 83 ราย จำแนกออกเป็นค้าประเวณีในประเทศ 38 ราย และค้าประเวณีต่างประเทศ 45 ราย ซึ่งในประเทศจะเป็นลักษณะแจ้งเบาะแสเด็กถูกเพื่อนชักชวนไปค้าประเวณี
สำหรับต่างประเทศจะเป็นกรณีที่ผู้หญิงถูกหลอกค้าประเวณีในต่างประเทศต้องการกลับประเทศไทยซึ่งตกค้างการแพร่ระบาดของโควิด-19
ประเทศที่ไปทำงานและขอความช่วยเหลือ คือ

– บาร์เรน 8 ราย

– ดูไบ 5 ราย

– โอมาน 4 ราย

– เกาหลีใต้ 2 ราย

– ตุรกี 2 ราย

– ญี่ปุ่น 1 ราย

และเป็นประเทศต่างๆ อีกจำนวนละ 1 ราย รวม 23 ราย

เนื่องจากปี 2563 เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับรัฐบาลกวดขันปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ จึงทำให้การค้ามนุษย์ในสถานประกอบการลดน้อยลง แต่จะเป็นลักษณะญาติและเพื่อนชักชวนไป ขายบริการ สำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกวันนี้ทางรัฐบาลก็ได้ทำอย่างจริงจังอยู่แล้ว มูลนิธิปวีณาฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงที่คิดจะไปทำงานต่างประเทศโดยหวังว่าจะมีค่าตอบแทนสูง อย่าหลงเชื่อคนง่าย ต้องตรวจสอบให้ดีก่อน เพราะอาจจะถูกหลอกไปค้าประเวณีต้องตกนรกทั้งเป็น

4.ปัญหาครอบครัว 1,909 ราย ร้องทุกข์เฉลี่ยวันละ 5.30 ราย เปรียบเทียบกับปี 2562 จำนวน 2,328 ราย ลดลง 18% เนื่องจากมูลนิธิปวีณา แยกปัญหาครอบครัวออกมาเป็น ปัญหายาเสพติด จึงทำให้ปัญหาครอบครัวลดน้อยลง นอกจากนี้ปัญหาครอบครัว ในเรื่องของการที่ผู้หญิงท้องและฝ่ายชายไม่รับผิดชอบก็เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นเช่นกัน อยากให้มีกฎหมายดำเนินคดีกับฝ่ายชายที่ไม่มีความรับผิดชอบ เมื่อมีการพิสูจน์ลูกในท้องแล้ว มิฉะนั้นปัญหาจะตกอยู่ที่ผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบฝ่ายเดียว จนทำให้เกิดปัญหามีการนำทารกไปทิ้ง ทำร้ายลูก และเป็นปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย
5.ปัญหายาเสพติด มูลนิธิปวีณาฯ ได้แยกปัญหายาเสพติดออกมาเป็นกรณีเฉพาะโดยเริ่มจากปี พ.ศ.2563 เป็นปีแรก จำนวน 294 ราย เนื่องจากมูลนิธิปวีณาคำนึงเห็นว่า ยาเสพติดเป็นต้นตอบ่อเกิดของปัญหาสังคมและปัญหาครอบครัว จึงควรได้รับการพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป ในปี 2563 มีจำนวน 294 ราย ปัจจุบัน ครอบครัวเกิดปัญหา ผลกระทบยาเสพติดที่ผู้เสพเกิดอาการคุ้มคลั่ง ทำร้ายครอบครัว มีความรุนแรงทวีคูณทั่วประเทศอย่างน่าเป็นห่วง มูลนิธิปวีณา จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการบำบัด ฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดให้เป็นรูปธรรม โดยไม่ให้กลับมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป และประเด็นสำคัญที่สุดคือ ผู้เสพคือผู้ค้ารายย่อย เปรียบเสหมือน Direct Sales ของขบวนการค้ายาเสพติด ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องจึงต้องเร่งหามาตรการป้องกันอย่างเด็ดขาด
6.ปัญหาการผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขอความช่วยเหลือมูลนิธิปวีณาฯ 3,088 ราย ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ ทางโทรศัพท์ 1134 และเพจเฟสบุ๊คมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี จากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มูลนิธิปวีณา ได้เร่งประสานงานกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมมือบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกัน เป็นจำนวน 3,088 ราย ร่วมกันโดยจัดส่งถุงยังชีพ นมผงเด็กเล็ก แพมเพิส ฯลฯ มูลนิธิปวีณา ได้ประสานขอความช่วยเหลือ พมจ. และบ้านพักเด็กทุกจังหวัด จำนวน 702 ราย ผู้แทนรัฐบาลใต้หวัน จำนวน 500 ราย เพจอีจัน จำนวน 2,180 ราย ชมรมศิษย์เก่าสตรีวรนาถ จำนวน 500 ราย
มูลนิธิปวีณาฯ ขอขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันจนสามารถช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยกันแจ้งเบาะแส ร่วมกันให้ข้อมูลช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะปัญหาสังคมไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดงานหนึ่ง หากทุกคนช่วยกันปัญหาทุกอย่างจะเบาบางลงไปได้
สุดท้าย เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 มูลนิธิปวีณาฯขอเป็นกำลังใจให้ ประชาชนทุกท่าน ได้รอดพ้นจากสถานการณ์โควิด-19 และมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

มูลนิธิปวีณาฯ ขอเรียนว่า จะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค 63 – 3 ม.ค 64 รวม 5 วัน หากท่านใดมีเรื่องด่วนขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อส่งข้อความมายังเฟสบุ๊คมูลนิธิปวีณาฯ ได้ทันทีตอด 24 ชั่วโมงค่ะ

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *