“ปวีณา” รับมอบรางวัล Parent of The Year 2019 ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในสาขา Best Corporate for Family สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว ที่นิตยสาร Amarin Baby & Kids เครือข่ายแม่ลูกในเครืออมรินทร์ฯ เป็นผู้จัดขึ้น โดยผลการตัดสินมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงโหวตจากผู้อ่านและประชาชนทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค.62 มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โดย นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี รับมอบรางวัล Parent of The Year 2019 ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในสาขา Best Corporate for Family สุดยอดองค์กรที่สนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว จากนางสาวทิพย์วรรณ เปรมปัญญา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Amarin Baby & Kids เครือข่ายแม่ลูกในเครืออมรินทร์ฯ ในงาน Amarin Baby & Kids Fair ครั้งที่ 14 ณ เวทีกิจกรรมกลางฮอลล์ 98-99 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรที่เป็นต้นแบบในการสนับสนุนเรื่องเด็กและครอบครัว โดยผลการตัดสินมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงโหวตจากผู้อ่านและประชาชนทั่วประเทศ

จากนั้น นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้ถ่ายรูปร่วมกับ นายมณเฑียร ศิริพงศ์ปรีดา กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นางสาวทิพย์วรรณ เปรมปัญญา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Amarin Baby & Kids โดยทั้งสองท่านได้แสดงความยินดีและชื่นชมการทำงานของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีที่ให้การช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด.

ด้านนางปวีณา ได้กล่าวขอบคุณบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ขอเรียนว่ามูลนิธิปวีณาฯ จะไม่สามารถทำงานประสบความสำเร็จได้ถ้าขาดความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน พลเมืองดี และสื่อมวลชน จึงขอขอบคุณ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน พลเมืองดี และสื่อมวลชน ที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมบูรณาการร่วมกับมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีเสมอมาเป็นเวลา 20 ปี จนทำให้การทำงานลุล่วงไปด้วยดี ดังเช่นวันนี้ที่บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่ง ขอให้บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จงเจริญรุ่งเรืองและทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นนี้ตลอดไป