“ปวีณา” พา “น้องชมพู่” ไปตรวจหูใบที่ 3, ใบหน้าเบี้ยว และเนื้องอกดวงตาซ้าย รพ.ยันฮี ใจดี!! รับตัวเตรียมการผ่าตัดทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วันพุธที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 11.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้พา “น้องชมพู่” และมารดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ปทุมธานี อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ จ.ปทุมธานี เดินทางเข้าพบ นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ยันฮี เพื่อตรวจติ่งหูใบที่ 3, ใบหน้าเบี้ยวผิดรูป และเนื้องอกในดวงตาข้างซ้ายว่าจะมีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้าง

1.นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง รพ.ยันฮี ได้ตรวจแล้วว่า สามารถตัดติ่งหูส่วนเกินออกได้ทันที ในช่วงบ่ายวันนี้

2.พญ.ปฐมานุช ตัณฑวิเชียร แพทย์ประจำศูนย์จักษุ รพ.ยันฮี ระบุว่า ก้อนเนื้อในตานั้นจะต้องทำการตรวจโดยละเอียดอีกครั้งว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่ หากไม่มีผลกระทบก็สามารถผ่านตัดได้ ซึ่ง รพ.ยันฮี จะประสานขอเนื้อเยื้อรกแกะจากสภากาชาติไทยก่อน หากได้ก็สามารถทำการผ่าตัดได้ทันที

และในวันนี้ทางรพ.ยันฮี ได้รับตัว “น้องชมพู่” เข้ารับการผ่าตัดทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณ นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ยันฮี และแพทย์ผู้ที่ให้การรักษา “น้องชมพู่” เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลของ “น้องชมพู่” ทั้งหมด