“ปวีณา” ประชุมร่วมกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์, สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ ที่ร้องทุกข์ผ่านมูลนิธิปวีณาฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.พ.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมบูรณาการให้การช่วยเหลือเคสที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ ที่เข้าขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ ประกอบด้วย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) โดย พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบก.ปคม. ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.มานะ กลีบสัตบุศย์ รอง ผบก.ปคม. เป็นตัวแทน, นายปรินทร์วัฒ ธิติพลธนวิชญ์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา (สคม.สงขลา) นางไพวรรณ ปะเมโท ตัวแทนผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี (สคม.ปทุมธานี) และว่าที่ร.ต.วศิน แก้วแสงแจ่ม เจ้าหน้าที่กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่สำนักงานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี