“ปวีณา” ขอบคุณพลเมืองดี ตำรวจ สื่อมวลชน ที่บูรณาการให้การช่วยเหลือ “น้องที” จนติดตามกลับมาสู่อ้อมอกแม่ได้สำเร็จ พร้อมฝากเตือนพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด