วันพุธที่ 7 มี.ค.61สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ จัดเสวนาหัวข้อ MeToo รณรงค์ต่อต้านคุกคามทางเพศ โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ประกอบด้วย นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี , นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , ผู้แทน ILO ,และนักศึกษาม.ธรรมศาสตร์ ปี 3 ภายในงานมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศจำนวนมากให้ความสนใจร่วมรับฟัง ที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ