เรียนผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล บัญชีธนาคารของท่านทุกธนาคาร
สามารถโอนเงินบริจาคผ่าน QR Code และ Prompt Pay หมายเลข 099 300 0195 906
เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เลขที่บัญชี 187-444641-0

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02 577 0500 - 1, 02 577 0496 - 8
มือถือ : 08 1814 0244, 06 2560 1636, 09 8478 8991 และ 08 1890 1355
โทรสาร : 02 577 0499
สายด่วน 1134