นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เป็นประธานเปิดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง – เพดานโหว่ ปีที่ 22 ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กละสตรี โดย 21 ปีที่ผ่านมา ช่วยเหลือเด็กรักษาฟรีจนหายดีแล้ว 1,625 คน


วันพุธที่ 27 มี.ค.62 ที่โรงพยาบาลยันฮี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นประธานเปิดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ ปีที่ 22 เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่จากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลยันฮี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี โดยมี นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลยันฮี ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันฮี และ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ให้การต้อนรับ


นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ เป็นโครงการการกุศลที่มอบโอกาสให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสและยากจนทั่วประเทศที่พิการปากแหว่งเพดานโหว่ ให้ได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผ่านมา 21 ปี ได้รับการรักษาไปแล้ว 1,625 ราย และปีนี้ได้ย่างเข้าปีที่ 22 แล้ว ความเป็นมาของโครงการนี้คือ เมื่อปี 2541 ขณะที่ดิฉันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี ได้มาเสนอโครงการช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ดิฉันจึงได้มอบนโนบายให้กับกระทรวงฯ เป็นจุดเริ่มต้นโครงการให้ภายใต้ชื่อ โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ โดยเริ่มทำครั้งแรกในปี 2541 และมูลนิธิปวีณาฯ ได้เข้าร่วมในปีต่อมาและทำอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี


“ดิฉันขอแสดงความชื่นชมโรงพยาบาลยันฮี นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลยันฮี แพทย์ พยาบาลทุกท่าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้จับมือกันดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง ขอให้โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์จงประสบความสำเร็จและหวังว่าความพิการของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่จะหมดสิ้นไปจากประเทศไทยในที่สุด ทั้งนี้ท่านใดเห็นเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ กรุณาประสานยังโรงพยาบาลยันฮี หรือมูลนิธิปวีณาฯ ได้ เราจะรักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ” นางปวีณา กล่าว