ทีมงานสถานีโทรทัศน์ TV Tokyo ประเทศญี่ปุ่น สัมภาษณ์ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ถึงขั้นตอนการทำงานของมูลนิธิปวีณาฯ เรื่องการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ทราบถึงเรื่องราวดีๆ ขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายในด้านต่างๆ

วันศุกร์ที่ 30 ส.ค.62 ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ทีมงานสถานีโทรทัศน์ TV Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ได้มาสัมภาษณ์ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวพิเศษเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของมูลนิธิปวีณาฯ เรื่องการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี Miss Shelly ดาราดังของประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ก่อนจะนำไปออกอากาศในรายการข่าวช่วงเย็นของสถานีโทรทัศน์ TV Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการถ่ายทำสกู๊ปในครั้งนี้จะเป็นการแนะนำประเทศไทย และมูลนิธิปวีณาฯ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงเรื่องราวดีๆ ขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายในด้านต่างๆ โดยมูลนิธิปวีณาฯ ทำงานบูรณาการกับหน่วยงานราชการภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนจนประสบความสำเร็จ