นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

วันเสาร์ที่ 27 เม.ย.62 เวลา 11.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) พร้อมด้วย พลเอก เท
อดศักดิ์ มารมย์ นายสุเมธ เตชะไกรศรี นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ทูลเกล้าถวายแจกัน
ดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

และในเวลา 11.15 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) พร้อมด้วย พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
นายสุเมธ เตชะไกรศรี นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธาน และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายา
ลักษณ์ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา
กาชาดไทย

โดย นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็ก
และสตรี ขอถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป