ร่วมโครงการ “กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม” มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณะประโยชน์)

สิทธิประโยชน์ที่ “กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม” มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ทุกท่านจะได้รับมีดังนี้

1. กระปุกออมบุญ 1 ใบ
2. ได้รับข่าวสาร สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิปวีณาฯ เป็นประจำทุกเดือน
3. สมาชิกที่บริจาคต่อเนื่อง 1 ปี ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนางปวรณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ
4. เข้าร่วมประชุมพบปะเครือข่ายกองทุนช่วนเหลือสังคมปีละ 2 ครั้ง