ประวัติความเป็นมา
"มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี"

(องค์กรสาธารณประโยชน์)

"มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี" (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมซึ่งตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายทารุณในรูปแบบต่างๆ ทั้งเรื่องของการข่มขืน ทารุณกรรม ทำร้ายร่างกาย ถูกหลอกลวงจากขบวนการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลากหลายรูปแบบ เช่น การบังคับค้าประเวณี การนำเด็กมาเร่ขอทาน แรงงานเยี่ยงทาส เป็นต้น ปัญหาครอบครัว รวมทั้งปัญหาอื่นๆที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกจำนวนมาก

สถิติมูลนิธิปวีณาฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันกว่าหนึ่งแสนราย นับวันจะเพิ่มขึ้นทวีคูณ โดยมีผู้เข้าร้องทุกข์วันละประมาณ 30-50 ราย ผ่านช่องทางดังนี้ เดินทางมาด้วยตนเอง เฟสบุ๊ค เว็บไซด์ โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สายด่วน Call Center 1134 (5 คู่สาย) และโทรศัพท์มือถือ 3 เลขหมาย

ช่องทางติดต่อร้องทุกข์มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

4-10

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์)
เลขที่ 84/14 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

22-1

สายด่วน : 1134
มือถือ :  098-478-8991, 062-560-1636, 081-814-0244, 081-890-1355
เบอร์  :  02-577-0500-1 , 02-577-0496-8
Fax   :  02-577-0499

1-9

Line@ : @Pavenafoundation
Facebook : Pavenafoundation
Mail : pavena1134@hotmail.com
Web :  www.pavenafoundation.or.th

17-1

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์)
เลขที่ 84/14 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ผลงานที่ผ่านมา

โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

ช่องทางการรับบริจาค

บริจาคเพื่อช่วยซับน้ำตาเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆกับ กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีได้ที่บัญชี “ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ”

scb_01

สาขารามอินทรา กม.4.5
บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี
076-2-76401-3

krungsri

สาขารามอินทรา - วัชรพล
บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี
381-1-22311-0

kbank

สาขารามอินทรา
บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี
006-3-34613-6

krungtep

สาขารามอินทรา
บัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี
187-4-44641-0

qr

บริจาคผ่าน
Prompt Pay

หมายเลข
099-300-0195-906

หรือ โทร. 098-478-8991, 062-560-1636, 081-814-0244, 081-890-1355 หรือ สายด่วน 1134 ( ไม่รับบริจาคเป็นเงินสด )

ติดต่อทางโทรศัพท์ สายด่วน 1134

มูลนิธิ ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ข้อเตือนใจ ระวังภัย ฯลฯ

หัวข้อเรื่องร้องเรียนต่างๆ

Artboard 55

1.ข่มขืน

Artboard 59

2.ล่อลวง
ค้าประเวณี

Artboard 53

3.ทำร้ายร่างกาย

Artboard 68

4.ปัญหา
คนหาย

Artboard 49

5.เรร่อน
จรจัด

Artboard 23

6.แรงงาน
ไม่เป็นธรรม

Artboard 57

7.ปัญหา
ครอบครัว

Artboard 42

8.ขอความ
เป็นธรรม

Artboard 44

9.แชท
internet

Artboard 80

10.ขอความ
อนุเคราะห์

Artboard 63

11.ปัญหา
สุขภาพ

Artboard 51

 12.ปัญหาอื่นๆ

Artboard 77

13.ปรึกษา
โทรศัพท์

หัวข้อเรื่องร้องเรียนต่างๆ

Artboard 55

1.ข่มขืน

Artboard 59

2.ล่อลวงค้าประเวณี

Artboard 53

3.ทำร้ายร่างกาย

Artboard 68

4.ปัญหาคนหาย

Artboard 49

5.เรร่อนจรจัด

Artboard 23

6.แรงงานไม่เป็นธรรม

Artboard 57

7.ปัญหาครอบครัว

Artboard 42

8.ขอความเป็นธรรม

Artboard 44

9.แชท internet

Artboard 80

10.ขอความอนุเคราะห์

Artboard 63

11.ปัญหาสุขภาพ

Artboard 51

 12.ปัญหาอื่นๆ

Artboard 77

13.ปรึกษาโทรศัพท์