วารสารมูลนิธิปวีณารายเดือน

Hits: 97

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิปวีณาฯ ด้วยดีเสมอมา ทั้งที่บริจาคผ่านบัญชีและบริจาคผ่าน “กองทุนเครือข่ายช่วยเหลือสังคม”

มูลนิธิปวีณาฯ จึงได้จัดทำวารสารประจำเดือนขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ และผลการติดตาม ช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่เข้าร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ 

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561    
มกราคม มกราคม มกราคม    
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์    
มีนาคม มีนาคม มีนาคม    
เมษายน เมษายน เมษายน    
พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม    
มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน    
กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม    
สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม    
กันยายน กันยายน กันยายน    
ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม    
พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน    
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม