มูลนิธิปวีณาฯ แถลงข่าว เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล"บอกรักแม่" ด้วยเสียงเพลงจากศิลปินระดับตำนาน ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. มโหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

     วันศุกร์ที่ 3 ส.ค.61 เวลา 13.00 น. นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เชิญศิลปินผู้ใจบุญ นักร้องในตำนาน อาทิเช่น อุมาพร บัวพึ่ง, ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, วินัย พันธุรักษ์, จิตติมา เจือใจ, พิชญา ธนาวดี และ สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (ฮาร์ท) มาทำกุศลรับเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมขับขานเพลงไพเราะให้กับเคสที่มาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาฯ ฟังเพื่อผ่อนคลาย จากนั้นจะร่วมกันแถลงข่าว เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “บอกรักแม่” เพื่อหารายได้ในการดำเนินงานช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

     นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า เนื่องในเดือน “วันแม่แห่งชาติ” ขอเชิญชวนทุกท่านบอกรักแม่ด้วยเสียงเพลง รักอมตะ จากศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับตำนาน ร่วมขับร้องเพลงหวานในความทรงจำที่ดี เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทิตา นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และทุกท่านยังได้รับบุญกุศลในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

     มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 รวมเป็นระยะเวลา 19 ปีเศษ สถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2543 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือมาแล้วทั้งสิ้น 126,975 ราย จำแนกเป็นปัญหาการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ให้ความสำคัญดังนี้

1.ข่มขืน/อนาจาร สถิติปี 2543-2 ส.ค. 2561 จำนวน 7,837 ราย
สถิติตั้งแต่เดือนม.ค.2561-2 ส.ค.2561(7เดือน) จำนวน 476 ราย
*โดยผู้ที่ถูกข่มขืนอายุต่ำสุด 1 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61

2.ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี สถิติปี 2543-2 ส.ค. 2561 จำนวน 2,146 ราย
สถิติตั้งแต่เดือนม.ค.2561-2 ส.ค.2561(7เดือน) จำนวน 111 ราย

3.ทารุณกรรม สถิติปี 2543-2 ส.ค. 2561 จำนวน 7,912 ราย
สถิติตั้งแต่เดือนม.ค.2561-2 ส.ค.2561(7เดือน) จำนวน 571 ราย
*จนถึงแก่ความตาย 28 เม.ย.61 อายุ 10 เดือน

4.ปัญหาครอบครัว สถิติปี 2543-2 ส.ค. 2561 จำนวน 11,735 ราย
สถิติตั้งแต่เดือนม.ค.2561-2 ส.ค.2561(7เดือน) จำนวน 1,665 ราย

     นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี กล่าวอีกว่า มูลนิธิปวีณาฯขอขอบคุณ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือ ทำงานบูรณาการร่วมกับมูลนิธิปวีณาฯ จนทำให้การช่วยเหลือสังคมประสบความสำเร็จไปด้วยดี

     จากสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของมูลนิธิปวีณาฯจะเห็นได้ว่ามีผู้มาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจำนวนมาก จึงทำให้มูลนิธิปวีณาฯ มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นมาตามลำดับมูลนิธิปวีณาฯ จึงจำเป็นจะต้องหารายได้เพื่อดำเนินงานช่วยเหลือสังคม ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก

     งานในครั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินผู้ใจบุญปวารณาตนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือสังคมกับมูลนิธิปวีณาฯ โดยให้เกียรติมาขับร้องเพลงให้เป็นการกุศล เพื่อให้มูลนิธิปวีณาฯ สามารถดำเนินงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป

     ขอขอบคุณศิลปินนักร้องผู้ใจบุญทุกท่าน และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่กรุณาช่วยประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ตการกุศล “บอกรักแม่”ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

     *พิเศษ สำหรับท่านที่พาคุณแม่มาชมคอนเสิร์ต โปรดแสดงหลักฐานบัตรประชาชน เพื่อรับของที่ระลึกที่จะมอบให้กับคุณแม่จากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี