มูลนิธิปวีณาฯ เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล "บอกรักแม่" วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค.2561 ศาลาเฉลิมกรุง

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
(องค์กรสาธารณประโยชน์)
เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “บอกรักแม่” วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

************************************************

เนื่องในเดือน “วันแม่แห่งชาติ” ขอเชิญชวนทุกท่านบอกรักแม่ด้วยเสียงเพลง รักอมตะจากศิลปินแห่งชาติ
และศิลปินระดับตำนาน ร่วมขับร้องเพลงหวานในความทรงจำที่ดี
เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวที นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และทุกท่านยังได้บุญกุศล
ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยรายได้จากการ
จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป
 
ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกุศลในครั้งนี้ จงมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง และมีพลังที่จะดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงตลอดไป

************************************************
 
พิเศษ  สำหรับท่านที่พาคุณแม่มาชมคอนเสิร์ต โปรดแสดงหลักฐานบัตรประชาชน เพื่อรับของที่ระลึก
 ที่จะมอบให้กับคุณแม่จากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี