นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 109 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต บางเขน กรุงเทพฯ

     เมื่อวันอาทิตย์วันที่ 8 เมษายน 2561 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียน ธูป เปิดกรวยสักการะ และมอบไตรคุณธรรม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 61 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 109 รูป ระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน พ.ศ.2561 โดยมีพระราชสุตาภรณ์ เจ้าคณะเขตสายไหม-บางเขน เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพมหานคร