'ปวีณา' มอบอาหาร-สิ่งของจำเป็นให้เด็กชาย 70 คน ที่อยู่ในความดูแลของสถานแรกรับเด็ก ชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.60 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พร้อมคณะเดินทางไปที่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เพื่อมอบอาหารและสิ่งของที่จำเป็น อาทิ แฮมเบอร์เกอร์ ขนม โฟมล้างหน้า โรลออนระงับกลิ่นกาย และอื่นๆ ให้กับเด็กชายทั้ง 70 คน ที่อยู่ในความดูแลของบ้านภูมิเวท แยกเป็น เด็กชายอายุระหว่าง 4-10 ปี จำนวน 30 คน และอายุระหว่าง 11-17 ปี จำนวน 40 คน โดยมีนางศิริดา ทรงธรรมเสนีย์ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กชายไทยและต่างชาติ ที่ประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน ขอทาน พลัดหลง ครอบครัวเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กถูกกระทำทารุณกรรมจนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ ทั้งจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น เป็นต้น โดยเด็กชายเหล่านี้ยังขาดแคลนข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ กางเกงบ๊อกเซอร์ กางเกงขาสั้น และชุดกีฬา หากท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลสามารถบริจาคช่วยเหลือติดต่อได้โดยตรงที่ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) หมายเลข 02-583-3500 , 02-583-8345