สาวโรงงานโชคร้าย! ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเสียแขนขวา ร้องทุกข์ ?ปวีณา? หลังมืดมน ?ปวีณา? ประสาน ?อรุณี ศรีโต? บอร์ดประกันสังคม เข้าพบผอ.กองทุนเงินทดแทนแจงสิทธิผู้ประกันตน จะได้รับเงินชดเชยและฟื้นฟูสมรรถภาพ เพิ่มทักษะ ความชำนาญเพื่อหาเลี้ยงชีพได้ดังปกติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.60 ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี รังสิต-นครนายก คลอง 7 ธัญบุรี ปทุมธานี นางสาวพนาวรรณ หมั่นกิจ อายุ 32 ปี พนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ในจ.ระยอง เข้าร้องเรียนต่อนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ในสภาพบาดเจ็บที่แขนขวา โดยนางสาวพนาวรรณ เล่าว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่กำลังทำงานนำชิ้นส่วนอะไหล่เข้าเครื่องจักรได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องจักรทับลงมาที่แขนอย่างแรงจนแขนแบนติดคาอยู่กับเครื่องจักรท่ามกลางความตกใจของเพื่อนพนักงานที่เห็นเหตุการณ์ ก่อนทำการหยุดเครื่องจักรและช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ต่อมาแพทย์ได้ทำการตัดแขนช่วงตั้งแต่มือจนเกือบถึงข้อศอกออกไปเนื่องจากกระดูกแหลกละเอียดหมด ซึ่งแพทย์ได้ลงความเห็นว่าจะต้องใช้เวลารักษาตัวนาน 6 เดือน"ภายหลังเกิดเหตุทางโรงงานได้มอบเงินช่วยเหลือมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 เม.ย. จำนวน 5,000 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. จำนวน 5,000 บาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. จำนวน 5,000 บาท และได้รับเงินจากโรงงานเดือนละ 7,700 บาท ซึ่งทางเจ้าของโรงงานแจ้งว่าจะจ่ายให้ตลอดเวลาการรักษา 6 เดือน หลังจากนั้นทางโรงงานก็จะรับเป็นพนักงานต่อไป แต่รายได้ตอนนี้ก็ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทุกวันนี้ตนเองต้องเป็นคนพิการแขนด้วนไม่สามารถทำงานได้รู้สึกทุกข์ใจและกลุ้มใจมาก ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจึงตัดสินใจเข้าร้องทุกข์ต่อนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อหาทางช่วยเหลือ" นางสาวพนาวรรณ กล่าวหลังรับเรื่องนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้ประสานนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด) เพื่อสอบถามสิทธิของผู้ประกันตนที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเบื้องต้น พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ พานางสาวพนาวรรณ ไปพบ ในวันถัดมา (6 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ ได้พานางสาวพนาวรรณ ไปที่สำนักงานกองทุนทดแทน สำนักงานประกันสังคม เข้าพบนางสุมิตรา เกิดฉาย ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม และนางอรุณ ธาราวุฒิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม โดยการประสานงานของนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม(บอร์ด) เพื่อขอรับทราบสิทธิลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงานโดยนางสุมิตรา ได้แจ้งให้ทราบว่า ในช่วงเวลาที่ลูกจ้างหยุดงานจะได้รับค่าจ้างชดเชยจากกองทุนเงินทดแทนเป็นจำนวน 60 % ของค่าจ้างไปตลอดเวลาที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี สำหรับนางสาวพนาวรรณจะได้รับเงินตามสิทธิประกันสังคมต่อเดือน เดือนละ 4,800 บาท และจะมีการประเมินแขนที่สูญเสียไปเป็นค่าสินไหมทดแทน ซึ่งในเบื้องต้นทางสำนักงานกองทุนทดแทนสำนักงานประกันสังคมประเมินอยู่ในข่ายการรักษา เป็นจำนวน 114 เดือน รวมเป็นเงิน 547,200 บาท แต่ทั้งนี้จะต้องรอสำนักงานประกันสังคมพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์แล้ว จากนั้นก็ต้องดูว่าผู้ประกันตนจะต้องใส่แขนเทียมหรือไม่ กรณีจำเป็นต้องใช้แขนเทียมทางสำนักงานประกันสังคมจะประสานช่วยเหลือให้ จากนั้นลูกจ้างสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และจิตใจ พร้อมฝึกอาชีพได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) เพื่อเพิ่มทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติงานร่วมกับกายอุปกรณ์เทียม/กายอุปกรณ์เสริม สามารถกลับไปประกอบอาชีพในที่ทำงานเดิม ที่ทำงานใหม่ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ โดยการฝึกอาชีพจะใช้เวลาประมาณ 3-12 เดือนหลังนางสาวพนาวรรณ ได้รับคำชี้แจงและทราบสิทธิของตนเองแล้ว ก็รู้สึกสบายใจขึ้น พร้อมทั้งขอบคุณมูลนิธิปวีณาฯ ที่ให้การช่วยเหลือ และขอบคุณทางสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งหลังจากนี้แม้จะทุพพลภาพเสียแขนไปข้างหนึ่ง แต่ชีวิตยังพอมีหวังและสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพตนเองต่อไปได้