สถิติรายวัน

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of complaint and ask for help

เดือน ธันวาคม 2561 โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

In December 2018

 

เดือน พฤศจิกายน 2561 โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

In November 2018

 

ยอดสถิติเดือน ตุลาคม 2561 รวม 711 ราย โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

Statistics in October 2018 amount 711 casesยอดสถิติรอบเดือน กันยายน 2561 รวม 600 ราย

Statistics in September 2018 amount 600 cases

โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ