สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือปัญหาต่างๆ โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

Statistics of complaint and ask for help

เดือน มกราคม 2562

In January 2019


วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.2562 เวลา 10.00-14.00 น. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เรียนเชิญทำบุญครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งมูลนิธิปวีณาฯ ทอดผ้าป่าการกุศลร่วมกับมูลนิธิปวีณาฯ หารายได้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมรูปแบบต่างๆ ณ ที่ทำการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี