“ปวีณา” ขอบคุณพลเมืองดี ตำรวจ สื่อมวลชน ที่บูรณาการให้การช่วยเหลือ “น้องที” จนติดตามกลับมาสู่อ้อมอกแม่ได้สำเร็จ พร้อมฝากเตือนพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่านให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.2562 เวลา 10.00-14.00 น. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เรียนเชิญทำบุญครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งมูลนิธิปวีณาฯ ทอดผ้าป่าการกุศลร่วมกับมูลนิธิปวีณาฯ หารายได้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมรูปแบบต่างๆ ณ ที่ทำการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี